มีแต่กำไรเมื่อวางแผนการเดิมพันกับ FUN88
มิถุนายน 29, 2017
ทำไมควรเลือกวางเดิมพันกับ FUN88
กรกฎาคม 5, 2017

ข้อจำกัดในการวางเดิมพันสูงสุดและต่ำสุดของ Fun88

fun88-lottery-millionaire2

เป็นที่รับทราบและยอมรับกันดีในกลุ่มของผู้เล่นเกมส์หรือวางเดิมพันแบบออนไลน์ว่าการเข้าร่วมวางเดิมพันกับ fun88 นั้นสามารถวางเงินขั้นต่ำสุดได้ในหลักหน่วยและมากสุดที่หลักล้าน และแค่เพียงผู้สมัครได้ทำตามกฏของการวางเดิมพันของ FUN88 ที่ได้กำหนดไว้ (สามารถเข้าดูคำแนะนำได้ที่รายการเดิมพันแบบย่อ (Mini bet list) บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ ก็สามารถเข้าร่วมการเดิมพันได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีเพื่อเข้าเล่นได้จากหลายสกุลเงินทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโ ร(EUR), RENMINBI (RMB), ยูเอสดอลล่าร์(USD), บาท(THB), INDONESIAN RUPIAH (IDR) และVIET NAM DONG (VND)

ส่วนจำนวนขั้นต่ำในการวางเดิมพันของ FUN88 นั้นมีการกำหนดอัตราเดิมพันขั้นต่ำตามสกุลเงิน ไว้ดังต่อไปนี้

  • ค่าสกุลเงิน EUR, RMB และUSD สามารถเริ่มต้นวางเดิมพันขั้นต่ำที่หน่วยละ 1 ของค่าสกุลนั้น
  • ค่าสกุลเงิน THB และ VND สามารถเริ่มต้นวางเดิมพันขั้นต่ำที่หน่วยละ 10 ของค่าสกุลนั้น
  • ค่าสกุลเงิน IDR สามารถวางเดิมพันขั้นต่ำที่หน่วยละ 5 ของค่าสกุลนั้น

และเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการวางเดิมพันของ FUN88 นั้น ผู้เข้าร่วมวางเดิมพันจะต้องมีการประเมินความพร้อมของตัวเองทางด้านต่าง ๆ ก่อนการวางเดิมพัน และจะต้องปฏิบัติตนภายใต้การกำกับดูแล ตามกติกา ข้อตกลง และเงื่อนที่ FUN88ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด ดังข้อจำกัดต่อไปนี้

fun88-lottery-millionaire2

  • ผู้วางเดิมพัน จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้วางเดิมพันจะต้องคำนึงถึงเรื่องการทุจริตการฉ้อฉลหรือใช้กลโกงในระหว่างก่อนการเดิมพัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการวางเดิมพันทุกกรณี
  • การวางเดิมพันจะมีผลต่อเมื่อทำการวางเดิมพันบนช่องทางที่ Fun88 กำหนดไว้คือการกระทำผ่านอินเตอร์เน็ต และ/หรืออุปกรณ์ที่ยินยอมในข้อตกลงระบุไว้เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าโฆฆะ
  • ผู้วางเดิมพันจะต้องแน่ใจว่าในการวางเดิมพันนั้นได้ระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน “ถูกต้อง” และมีการวางเดิมพันตามงบประมาณที่บัญชีผู้ใช้สามารถจ่ายได้
  • ผู้วางเดิมพันต้องเข้าใจและยอมรับว่ารหัสผู้ใช้ คือเจ้าของผู้รับผิดชอบรหัสผู้ใช้ (หมายถึงชื่อ และรหัสผู้ใช้ หมายเลขบัญชี) เปรียบเสมือนตัวตนของท่าน ดังนั้นหากมีการผิดพลาดจากการวางเดิมพันเกิดขึ้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบถึงผลทั้งหมด